Ιστορικό Σημείωμα

Οι προσπάθειες ίδρυσης του Συλλόγου τριτέκνων οικογενειών νομού
Ρεθύμνου άρχισαν τον Οκτώβριο του 2009 με τα περισσότερα ιδρυτικά 
του μέλη από την περιοχή του Περάματος.Γι’ αυτό το λόγο έβαλε έδρα το
Πέραμα, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις.
Με την έγκριση του Συλλόγου, από το πρωτοδικείο Ρεθύμνου στις 14 Μαρτίου
έγιναν οι απαιτούμενες διαδικασίες εκλογής του Δ.Σ. Το Συμβούλιο είναι
9μελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμεία,
Οργανωτικό Γραμματέα και τέσσερα Μέλη.

Αμέσως μετά την σύσταση του Δ.Σ. απευθυνθήκαμε σε όλους τους πολιτικούς
και κοινωνικούς φορείς του τόπου ζητώντας την υποστήριξή τους στις
τρίτεκνες οικογένειες. Δεχτήκαμε αρκετές προσφορές από καταστήματα,
ναυτιλιακές εταιρίες και πρόσφατα από δήμους και υπουργεία με αρκετές
δεσμεύσεις για τους τρίτεκνους. Μεγάλο επίτευγμα η δωρεάν ενίσχυση
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε τρόφιμα για τις ασθενέστερες
οικονομικά τάξεις των τριτέκνων. Επίτευγμα επίσης η υποχώρηση της
εκάστοτε κυβέρνησης στην επιμονή των τριτέκνων οικογενειών σε θέματα
παιδείας και μόρφωσης σχετικά με τα προνόμια και δικαιώματα των παιδιών
που με αλχημείες και υστερόβουλες πράξεις προσπάθησαν να αφαιρέσουν με
τα πρόσφατα νομοσχέδιά τους.

Εμείς ως σύλλογος όλο αυτό το διάστημα συμπαρασταθήκαμε σε όλους τους
αγώνες των πολιτών, στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Ο σύλλογος
μας χορήγησε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης πέντε χιλιάδες ευρώ στο τμήμα
Αιμοδοσίας για ενίσχυση των άρρωστων πολιτών και βοηθώντας ώστε να μην
υποβαθμιστεί περισσότερο το μόνο Νοσοκομείο του Νομού.

Αγωνιζόμαστε για τον κύριο στόχο μας, την εξίσωση των Τριτέκνων με τους
πολύτεκνους. Ο Σύλλογος μας είναι μέλος της ομοσπονδίας ΟΠΟΤΤΕ και
έχουμε συμμετάσχει σε όλα τα συνέδρια της.

Συμπαραστεκόμαστε και βοηθάμε και τη Ναυτιλιακή εταιρία Cretan Lines στην
προσπάθεια της να δρομολογήσει πλοίο για τις ανάγκες του Ρεθύμνου. Πάνω
στα πλαίσια αμοιβαίας συμπαράστασης ο Σύλλογος αγόρασε 100 μερίδια. Η
προσπάθειες μας να βοηθάμε συνεχίζετε και θα συνεχίζετε με την βοήθεια
όλων μας.

                                                                                         Το Δ.Σ.