Υποχρεώσεις Μελών

Υποχρεώσεις ενός μέλους του συλλόγου :
1) Ετήσια ανανέωση της κάρτας μέλους.
2) Ετήσια συνδρομή 15 ευρώ ανά οικογένεια.