Μέλη Συμβουλίου

Το Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Ν.Ρεθύμνης απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειρήνη Κοϊνάκη – Τζαγκαράκη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Παραγιουδάκης
ΤΑΜΙΑΣ: Γεώργιος  Μαρής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Στυλιανός Μαρκάκης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Μανωλίτσης

ΜΕΛΗ:
 
Γεώργιος Δαλέντζας
Κων/νος Σταυρουλάκης

Κων/νος Σπυριδάκης
Χαράλαμπος Τσαγλιώτης