Μείωση Δημοτικών τελών στο Δ.Ρεθύμνου

Σύμφωνα με την από 30/8/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. Ρεθύμνου ,για τη Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας –-φωτισμού και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για  το έτος 2018 ο Δήμος Ρεθύμνου αποφάσισε εκτός από την μείωση 15% που κάνει σε όλους τους δημότες να μας παρέχει επιπλέον έκπτωση 15% Σχετικά αποσπάσματα από την απόφαση: 
Εισηγήται :Με βάση το άρθρο 13 του Ν.4368/2016,την  επιπλέον μείωση των τελών καθαριότητας –φωτισμού  και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά 15%, στην πρώτη κατοικία των τρίτεκνων οικογενειών με ανήλικα  τέκνα, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά  τις 9.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε  ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει.
Αποφασίζει:Την επιπλέον μείωση των τελών καθαριότητας – φωτισμού και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά  15%, στην πρώτη κατοικία των τρίτεκνων  οικογενειών  με ανήλικα τέκνα , με βάση το άρθρο 13 του Ν.4368/2016, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις  9.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για  κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει.
dimosrethymnou Θα γίνει ενημέρωση από τον Σύλλογο για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι ωφελούμενοι.