Μείωση Δημοτικών τελών στο Δήμο Ρεθύμνου

O Δήμος Ρεθύμνου μετά από την αίτηση μας για μείωση Δημοτικών τελών στην συνεδρίαση της 30/08/2017 αποφάσισε την έκπτωση 15% στα δημοτικά τέλη στην πρώτη κατοικία των τριτέκνων με ανήλικα τέκνα με βάση το άρθρο 13 του Ν.4368/2016,εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 9.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει,δηλαδή μέχρι 12.000ευρώ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1.Αίτηση (την παρέχει ο Σύλλογος)
2.Λογαριασμό ΔΕΗ αν είναι φωτοτυπία και τις δύο όψεις.
3.Εκκαθαριστικό 2017 ή Ε1 2017 4.Ε9 2017
5.Κάρτα του Συλλόγου.
Τα δικαιολογητικά θα τα παραλαμβάνει ο Σύλλογος μέχρι τέλος του χρόνου και θα κατατεθούν ομαδικά στον Δήμο Τηλ.επικ.6977752179