ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Το νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση εδώ και τρεις μέρες – ΈΧΟΥΜΕ τη μείωση της θητείας στους έξι μήνες που θα αφορά όλα τα αγόρια των πολυτέκνων οικογενειακών που έχουν πέντε παιδιά και πάνω οποτεδήποτε και αν υπηρετήσουν και όχι μόνο το πρώτο παιδί όπως ισχύει σήμερα. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΊΑ ΚΑΙ ΤΈΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΆ Η ΘΗΤΕΊΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΊΜΩΝ ΠΗΓΑΊΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΚΤΏ ΜΗΝΕΣ. Για το θέμα της εναλλακτικής θητείας εξήγησε ότι «συμμορφωνόμαστε με τις ευρωπαϊκές οδηγίες» και από τους 15 μήνες πάει στους 12. Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Παναγιώτης Ρήγας, θέτει από σήμερα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας Άρθρο 17 – Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) 1. Η υποπαράγραφος δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος, όπως αποδεικνύεται από ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή άλλα επίσημα έγγραφα.». 2. Η περίπτ. (1) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «(1) Όλοι οι αδελφοί από πέντε ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.». 3. Στην υποπαράγραφο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005, η περίπτ. (1) αντικαθίσταται όπως παρακάτω, και η περίπτ. (2) καταργείται: «(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία ή τέσσερα ζώντα αδέλφια.». 4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτ. (1) και (2) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 και στις περιπτ. (1), (3) και (4) της υποπαραγράφου β΄ της ίδιας παραγράφου, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.».