Ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης .

Μετά από την υπ αριθ. Πρωτ. 97/ 24-7-2021 επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλε η ΟΠΟΤΤΕ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ) σε όλα τα Υπουργεία και Βουλευτές, Κόματα με θέματα για τις τρίτεκνες -πολυμελείς οικογένειες , ο Βουλευτής Καρασμάνης Γεώργιος μας γνωστοποίησε την επιστολή του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης