Απάντηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ σε διαμαρτυρία επιστολής της ΟΠΟΤΤΕ

Αριθ. Πρωτ. 97 /24-7-2021 για τα προβλήματα των πολυμελών οικογενειών . Σας γνωρίζουμε ότι μετά από την υπ αριθ. Πρωτ. 97/ 24-7-2021 επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλε η ΟΠΟΤΤΕ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ) σε όλα τα Υπουργεία και Βουλευτές με θέματα για τις οι τρίτεκνες -πολυμελείς οικογένειες , ο Βουλευτής Πέλλας Λάκης Βασιλειάδης κατέθεσε αναφορά και μας γνωστοποίησε τις απαντήσεις Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και Οικονομικών . ΣΥΝ/ΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ