ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΑΛΛΙΟΣ ΜΙΧ ΑΒΕΕ COMPLETE STORES ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΣΤΑ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΜΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕΧΡΕΙ 31/10/2014.